Vid starten 1993 07 01 fick vi uppmärksamhet i 7 Tidningar. Arbetet930709 Skånska Da9bladet 30712 Kristianstadbladet 930722 Kristianstadbladet 930722-0 Kristianstadbladet 930805 Skånska Dagbladet 930929 Ystad Allehanda 931016-0 Ystad Allehanda 931016-1 LAND 931029 Svenska Dagbladet 931219