Ved starten 1993 07 01 vi fikk oppmerksomheten 7 aviser.
presseklipp

Arbetet930709

Skåne Da9bladet 30712

Kristianstadbladet 930722

Kristianstadbladet 930722-0

Kristianstadbladet 930805

Skanska Dagbladet 930929

Ystad Allehanda 931016-0

Ystad Allehanda 931016-1

LAND 931029

svenske Dagbladet 931219