UTSTÄLLNINGAR FÖR 2017

http://www.blandisrix.org/Utstallningsanmalan
25 februari i Nykvarn (utanför Södertälje) Genomförd
29 april Norra Sandby Bygdegård (Nässjö Kommun) INSTÄLLD
22 maj Sörsjön (Norrköping) Genomförd
5 augusti i Fagerhult (Högsby Kommun) anmälan runt 25 juli
2 september i Mariestad – anmälan runt 20 augusti